Over Pas Uit

Pas Uit is een online platform dat onderbelicht literair werk uit alle windhoeken onder de aandacht brengt. Middels signalementen richt het zich op vertaalde literatuur, literaire tijdschriften, theaterteksten en poëzie, maar ook op onvertaalde literatuur in andere talen dan het Nederlands. Vertalers uit allerlei talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Chinees, Russisch, Arabisch, en vele andere) belichten boeken die naar hun idee een vertaling in het Nederlands verdienen.

De redactie van Pas Uit bestaat uit:

Tommy van Avermaete
Charlotte van Rooden
Obe Alkema
Nike van Helden
Yi Fong Au (webmaster)

De missie van Pas Uit is om mondiale literatuur onder de aandacht te brengen van een Nederlands lezerspubliek. In de hedendaagse literatuurkritiek bestaan grote lacunes, onder meer omdat reguliere media sterk gericht zijn op Nederlands- en Engelstalig werk, en veel minder op andere taalgebieden. Pas Uit biedt tegenwicht door (onvertaalde en/of onderbelichte) literatuur van over de hele wereld te ontsluiten. Literaire critici, academici, dichters, romanciers, essayisten en vertalers wordt een platform geboden waarop zij signalementen kunnen schrijven over onderbelichte maar belangwekkende literaire werken uit de hele wereld. Zo helpen we lezers (en hopelijk ook uitgevers) om zich te oriënteren op de hedendaagse mondiale literatuur.

Zelf bijdragen?

Iets (van recente datum) gelezen wat tot nog toe onderbelicht en/of onvertaald is gebleven? Dan moedigt de redactie je aan om een signalement voor Pas Uit te schrijven en zodoende de wereldliteratuur verder te ontsluiten. Stuur een mailtje naar info@pasuit.nl.